ឧបករណ៍ប្រើដៃ

សោចិញ្ចៀនមាត់ ឈុតតូច YTB
តម្លៃ: $19.00
10 ផលិតផល

សោចិញ្ចៀនមាត់ឈុត តូច YTB 14PCs 8-24 មានសោ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 22, 24 ផ្ទៃរលោងថែប គុណភាពខ្ពស់  ផ្សេងទៀត 

ដង្កាប់អូតូ King Tony
តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

ដង្កាប់ អូតូ  King Tony គុណភាពខ្ពស់ Free Gift ផលិតផល Original 100% ផ្សេងទៀត 

Push & Foldable Cross Handle-សោខ្វែងអាចចុចបត់បាន
តម្លៃ: $13.00
5 ផលិតផល

ជាប្រភេទសោខ្វែងដែលអាចចុចបត់បាន គឺងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ ទំហំសោមាន 3 លេខគឺ 17mm, 19mm, 21mm ហើយក្បាលមួយទៀតគឺអាចប្រើសោគ្រាប់ចាប់ពីលេខ 8mm ដល់ 32mmបាន... ផ្សេងទៀត 

ឧបករណ៍បង្វិលចង្កូតរថយន្ត - Steering knob handle
តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

ជាឧបករណ៍ដែលចាប់ជាប់នឹងចង្កូតរថយន្តដើម្បីអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការបង្វិលចង្កូត ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

WAX ONE- ថ្នាំបាញ់ប៉ូលា
តម្លៃ: $7.00
9 ផលិតផល

ជាប្រភេទថ្នាំបាញ់ប៉ូលាគ្រឿងទ្បានដូចជា ពូកទ្បាន ចង្កូត ស្តុប យ៉ាន់...ល ផលិតនៅប្រទេស ម៉ាទ្បេស៊ី ព័តមានបន្ថែម 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

YETI padlock A40mm & A50mm-សោចាក់ ម៉ាកYETI ទំហំ A40មម & A50មម
តម្លៃ: $8.00
5 ផលិតផល

សោឈុតតូច​ - Auto use repair set 21pc
តម្លៃ: $11.00
5 ផលិតផល

មានជាប្រភេទសោគ្រាប់ និង ក្បាលសោប្រើសំរាប់មូលវីសផ្សេងៗជាច្រើនទៀត សោគ្រាប់មានទំហំពី 5មម ដល់ 13មម ក្បាលសោសំរាប់មូលវីសមាន 10ប្រភេទខុសៗគ្នា... ផ្សេងទៀត 

Slime T-Handle Tire Plug-ជ័រញ៉ុកកង់ទ្បាន
តម្លៃ: $6.00
5 ផលិតផល

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ មិនចាំបាច់ភ័យបារម្ភពេលបែកកង់ម្ដងៗ more info 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

4-way Lug wrench-សោខ្វែង
តម្លៃ: $8.00
5 ផលិតផល

សោខ្វែង មានលេខ 17mm, 19mm, 21mm និង 23mm ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ប្រវែង 400mm more info 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

Wrench Set - សោ​ឈុត ចិញ្ចៀន​ & មាត់
តម្លៃ: $11.50
5 ផលិតផល

មាន ១២ដើម ពីលេខ 8mm ដល់ 24mm have 12 piece size : 8mm to 24mm more info pls call us 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

lock grip pliers- ដង្កាប់អូតូ (HOBO)
តម្លៃ: $6.50
5 ផលិតផល

HOBO brand

wrench-ម៉ាទ្បេត 375mm
តម្លៃ: $16.00
5 ផលិតផល

គុណភាពល្អ អាចដោះរត្ថុណាដែលមានទំហំដល់ទៅ 44mm tell: 070 74 17 84 for more information ផ្សេងទៀត 

ដងសោ ហូត ម៉ាក HOBO
តម្លៃ: $5.50
5 ផលិតផល

HOBO brand easy to use, high quality ម៉ាក HOBO ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

ដងសោ L ម៉ាក HOBO
តម្លៃ: $5.00
5 ផលិតផល

HOBO brand easy to use, high quality ម៉ាក HOBO ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

Torque Wrench-ដងសោអូតូ (KINGTONY)
តម្លៃ: $13.00
5 ផលិតផល

KINGTONY brand easy to use, high quality ម៉ាក KINGTONY ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

Torque Wrench-ដងសោអូតូ (HOBO)
តម្លៃ: $9.00
5 ផលិតផល

HOBO brand easy to use, high quality ម៉ាក HOBO ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

lock grip plier- ដង្កាប់អូតូ (KINGTONY)
តម្លៃ: $9.50
5 ផលិតផល

KINGTONY brand