បរិក្ខារសំណង់

Socket Wrench set-សោគ្រាប់ឈុតធំ (HOBO)
តម្លៃ: $38.00
5 ផលិតផល

សោគ្រាប់មានទំហំពី 8mm ដល់ 24mm មានដងអូតូ ដងតវែង & ខ្លី ដងហូត ដងកាច់ មានសោច្រើនលេខទៅតាមតំរូវការ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

សោគ្រាប់ ឈុតតូច- Spark plug socket set
តម្លៃ: $16.00
4 ផលិតផល

មានសោ 11 គ្រាប់(ខ្លី) និង ដងសោ អូតូ 1ដើម ទំហំ ចាប់ ពី 8មម ដល់ 24មម 11 piece size : 8mm to 24mm ផ្សេងទៀត 

សោដោះដំរង់ជើងបី King Tony
តម្លៃ: $10.70
5 ផលិតផល

កាំភ្ល្លើងបូមខ្លាញ់ King Tony
តម្លៃ: $16.00
5 ផលិតផល

សំរាប់បូមខ្លាញ់គោគុណភាពខ្ពស់

ដងសោអូតូ 1/2 King Tony
តម្លៃ: $12.80
5 ផលិតផល

សោចិញ្ចៀនមាត់ ឈុតតូច YTB
តម្លៃ: $19.00
10 ផលិតផល

សោចិញ្ចៀនមាត់ឈុត តូច YTB 14PCs 8-24 មានសោ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 22, 24 ផ្ទៃរលោងថែប គុណភាពខ្ពស់  ផ្សេងទៀត 

សោគ្រាប់ឈុតម៉ាក 1/2 "Macoh
តម្លៃ: $33.00
10 ផលិតផល

សោគ្រាប់ឈុតម៉ាក 1/2 "Macoh សោគ្រាប់មានទំហំ: 10mm ដល់32mm មានដងអូតូ ដងតវែង & ខ្លី ដងហូត ដងកាច់ ផ្សេងទៀត 

ដង្កាប់អូតូ King Tony
តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

ដង្កាប់ អូតូ  King Tony គុណភាពខ្ពស់ Free Gift ផលិតផល Original 100% ផ្សេងទៀត 

Battery cable-ខ្សែកូវអាគុយ
តម្លៃ: $12.00
5 ផលិតផល

អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយទ្បានតូច និងធំ មានខ្សែវែង គុណភាពល្អ more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានឈុតម៉ាក BOSCH GSB 1300
តម្លៃ: $89.00
2 ផលិតផល

មានឧបករណ៍ច្រើនប្រភេទក្នុងប្រអប់តែមួយ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផលិតផលសុទ្ធ ១០០% មានប័ណ្ឌធានារយៈពេល៦ខែ ផ្សេងទៀត 

car air compressor-ស្នប់សប់​ 12v
តម្លៃ: $30.00
5 ផលិតផល

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ អាចប្រើប្រាស់បានច្រើនបែប more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

Push & Foldable Cross Handle-សោខ្វែងអាចចុចបត់បាន
តម្លៃ: $13.00
5 ផលិតផល

ជាប្រភេទសោខ្វែងដែលអាចចុចបត់បាន គឺងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ ទំហំសោមាន 3 លេខគឺ 17mm, 19mm, 21mm ហើយក្បាលមួយទៀតគឺអាចប្រើសោគ្រាប់ចាប់ពីលេខ 8mm ដល់ 32mmបាន... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានម៉ាក BOSCH GSB 1300 - BOSCH Drilling GSB 1300
តម្លៃ: $68.00
5 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល ៦ខែ សមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ កំលាំងចូល : 550w ឥដ្ឋ & ស៊ីម៉ង់ : 13mm ដែកថែប : 10mm ឈើ :... ផ្សេងទៀត 

air compressor-ស្នប់សប់
តម្លៃ: $14.00
3 ផលិតផល

ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់បានច្រើនបែប គុណភាពល្អ more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

ឧបករណ៍បង្វិលចង្កូតរថយន្ត - Steering knob handle
តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

ជាឧបករណ៍ដែលចាប់ជាប់នឹងចង្កូតរថយន្តដើម្បីអោយអ្នកងាយស្រួលក្នុងការបង្វិលចង្កូត ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រឃ្វៀលឈើ ម៉ាក BOSCH - Jig saw GST 65 E
តម្លៃ: $105.00
5 ផលិតផល

ជាផលិតផលសុទ្ធ១០០% និងមានប័ណ្ឌធានា ៦ខែ អាចឃ្វៀលឈើ និង ដែកបានយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះវាមានកំលាំងខ្លាំង កំលាំង  ៤០០ វ៉ាត់ ឈើ   ៦៥មម... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រឃ្វៀលឈើ ម៉ាក Nikatec - Jig saw NC 435
តម្លៃ: $72.00
5 ផលិតផល

ជាផលិតផលសុទ្ធ១០០% និងមានប័ណ្ឌធានា ៤ខែ អាចឃ្វៀលឈើ និង ដែកបានយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះវាមានកំលាំងខ្លាំង កំលាំង  ៤៥០w ឈើ   ៦៥មម ដែក ... ផ្សេងទៀត 

Wrench Set - សោ​ឈុត ចិញ្ចៀន​ & មាត់
តម្លៃ: $16.00
5 ផលិតផល

THC's brand have 14 functions size : 8mm to 24mm

ម៉ូទ័រកាត់ម៉ាក BOSCH - BOSCH Cutting GWS 6-100
តម្លៃ: $57.00
10 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវ កំលាំង  : 670w ទំហំថាស  : 100mm ទំងន់ : 1.8kg more info :  070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

WAX ONE- ថ្នាំបាញ់ប៉ូលា
តម្លៃ: $7.00
9 ផលិតផល

ជាប្រភេទថ្នាំបាញ់ប៉ូលាគ្រឿងទ្បានដូចជា ពូកទ្បាន ចង្កូត ស្តុប យ៉ាន់...ល ផលិតនៅប្រទេស ម៉ាទ្បេស៊ី ព័តមានបន្ថែម 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត