ជូនចំពោះដៃគូទាំងអស់

 

តើលោកអ្នកមានបំណងលក់ ឬបានលក់តាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ហើយស្វែងរកបណ្តាញបន្ថែមឬ?សូមទាក់ទង យើងខ្ញុំតាមរយៈបែបបទខាងក្រោម ហើយយើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញភ្លាមៗ។

Shop168.me ផ្តល់ជូននូវវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដែលមានភាពរឹងមាំ និងធំទូលាយ ព្រមទាំងឈុតសេវា កម្មផ្សេងៗជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតអោយពាណិជ្ជករមានកន្លែងបង្ហាញផលិតផល និងរាយឈ្មោះមុខទំនិញលើ គេហទំព័រShop168.meដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកទិញតាមអ៊ីនធឺណិតរាប់លាននាក់ ហើយធ្វើអោយ អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានការរីកចម្រើន។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងលក់តាមអ៊ីនធឺណិត ហើយមានបំណងមានទំព័រផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្លួនក្នុង គេហទំព័រShop168.me នោះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ បច្ចុប្បន្ន យើងខ្ញុំមិនគិតថ្លៃសេវាដំឡើងម្តង ឬដំឡើង ប្រចាំខែឡើយ។ក្នុងនាមជាពាណិជ្ជករម្នាក់ដែលមានទំព័រផលិតផលផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងគេហទំព័រShop168.meលោកអ្នកគ្រាន់តែបង់ប្រាក់នៅពេលលោកអ្នកលក់ប៉ុណ្ណោះ (ថ្លៃសេវាកម្មលក់ថេរ %) ចំពោះការលក់បាន ជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ។

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់គេហទំព័រលក់ដូរទំនិញ និងសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនគេបង្អស់!

 

សូមទទួលជោគជ័យ

ក្រុមShop168.me

 

Type the characters you see in the picture above.