ទូរស័ព្ទ និងថេបប្លេត

Cable USB KFL S29
តម្លៃ: $4.00
5 ផលិតផល

Cable USB KONFULON S29 for iphone 5/ 5s/ipad mini /ipad Air/ipad 4 តម្លៃះ 7$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទដែលសាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយ... ផ្សេងទៀត 

Cable USB S05
តម្លៃ: $3.00
2 ផលិតផល

Cable USB KONFULON for iphone 5/ 5s/ipad mini /ipad Air/ipad 4 តម្លៃះ 4.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទដៃនិងipadដែលសាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S22
តម្លៃ: $3.00
5 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S22 តម្លៃះ 5.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទ Samsung,HTC,Nokia,LG,Sony..... -សាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់ថ្មបានយូរ... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S21
តម្លៃ: $3.00
4 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S21 for iphone/ 4/ 4S/ ipad 2/ 3 តម្លៃះ 5.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់ថ្មបានយូរ... ផ្សេងទៀត 

Car Charger KFL C17 2.1/2USB
តម្លៃ: $5.00
5 ផលិតផល

Car Charger  C17 2.1/2USB តម្លៃះ 6$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មចេញពីក្នុងឡានទៅទូរស័ព្ទនិងipadដែលអាចប្រើបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipad... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S20
តម្លៃ: $3.50
4 ផលិតផល

Cable USB KONFULON S20 for iphone 5/ 5s/ipad mini /ipad Air/ipad 4 តម្លៃះ 6.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទដែលសាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយ... ផ្សេងទៀត 

power bank 6600mAh
តម្លៃ: $12.00
10 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 6600mAh តម្លៃ 16.50$ អាចសាក100%បាន 3.5ដងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតគួរអោយស្រលាញ់ហើយវាមាន... ផ្សេងទៀត 

power bank 7800mAh
តម្លៃ: $16.00
10 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 7800mAh តម្លៃ 22 ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន4ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់បា... ផ្សេងទៀត 

power bank y1307
តម្លៃ: $8.00
5 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON Y1307/4400mAh តម្លៃ 10.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន2.5ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមាន5ពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C16 /2.1A/2USB
តម្លៃ: $5.00
4 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C16 /2.1A /2USB តម្លៃះ 7.50$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទនិងipadដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipadទាំងអស់ដែលបានរចនាម៉ូតឡើង... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C13/ Iphone/Micro 8600
តម្លៃ: $4.00
5 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C13 for iphone 4/4s, Samaung, LG, Huawei...... តម្លៃះ 6.50$ -ជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទ... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C12 Iphone/Micro 8600
តម្លៃ: $4.00
4 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C12  for iphone /4/4s, Samaung, LG, Huawei...... តម្លៃះ 6.50$ -ជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទ... ផ្សេងទៀត 

7800mAh Harmony

លេខសំគាល់: 12.5

តម្លៃ: $12.50
5 ផលិតផល

ថ្មជំនួយស៊េរីថ្មី KONFULON 7800mAh HARMONY តម្លៃ 19.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន4ដង... ផ្សេងទៀត 

V2.0 IR Smart Remote Controller (iOS SmartPhone)
តម្លៃ: $7.00
3 ផលិតផល

*មានអំពូលភ្លើងជាសញ្ញាឲដឹង ពេលកំពុងបញ្ជា *ឧបករណ៏អាចបញ្ជាគ្រឿង Electronic ដូចជា -TV, Smart TV -Air Conditioner -Multimedia (DVD, ..) -Fan... ផ្សេងទៀត 

adaptor C23 2.4A/2USB
តម្លៃ: $5.50
5 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C23 /2.4A /2USB តម្លៃះ 8$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទនិងipadដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipadដែលបានរចនាម៉ូតឡើងតាមបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី។... ផ្សេងទៀត 

power bank 10000mAh LCD
តម្លៃ: $16.00
5 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 10000mAh +LCD តម្លៃ 23.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន5.5ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមាន2ពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស -មានPort USB... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S02 2M
តម្លៃ: $3.00
5 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S01/S02/S05 for samsung / HTC/LG.......... តម្លៃះ 3$  -ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញ -មានប្រវែងពីរម៉ែត ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S23
តម្លៃ: $5.00
3 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S23 for iphone/samsung / ipad Air/ ipad mini/ ipad 4 តម្លៃះ 5.50$ -ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញ... ផ្សេងទៀត 

power bank GK26 10500mAh
តម្លៃ: $15.00
3 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON GK26 10500mAh ថ្មជំនួយKONFULONស៊េរីថ្មីមានរូបរាងស្ដើងងាយស្រួលយកទុកដាក់តាមខ្លួន ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន4-5ដង... ផ្សេងទៀត 

adaptor C25 1A.1USB
តម្លៃ: $4.50
5 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C25 គឺជាដុំសាកថ្មស៊េរីថ្មីដែលផលិតឡើងស្របតាមបច្ចេកវិជ្ជាសម័យថ្មី នឹងបានរចនាម៉ូតឡើងយ៉ាងទាន់សម័យរំលេចដោយវ័នពណ៍មាសធ្វើអោយដុំសាកមានភាពស្រស់... ផ្សេងទៀត