ឧបករណ៍ចាក់ចំរៀង និង​វីដេអូ

KTV hard player

លេខសំគាល់: KY-168

$320.00   តម្លៃ: $310.00
-3%
8 ផលិតផល

ជាម៉ាស៊ីនខារ៉ាអូខេសំរាប់ច្រៀងនិងមានភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់តាមផ្ទះរឺតាមខារ៉ាអូខេផ្សេងៗ -មានរូបភាពនិងសំលេងច្បាស់ល្អ -មានបន្ថែមជូនសៀវភៅ 7... ផ្សេងទៀត 

Transcend T.Sonic 330 8GB (Pink)

លេខសំគាល់: TS8GMP330P

តម្លៃ: $39.00
3 ផលិតផល