ឧបករណ៍បំពងសម្លេង

Speaker BT388

លេខសំគាល់: Bass0295

តម្លៃ: $20.00
5 ផលិតផល

Battery type : Li-ion power bank Output voltage : USB/DC 5V/2A Input voltage : Micro USB/DC 5V/1A Capacity : 3.7V/500mAh Charging time :... ផ្សេងទៀត 

Speaker J19

លេខសំគាល់: Bass0128

តម្លៃ: $10.00
5 ផលិតផល

Battery type : Li-ion power bank Output voltage : USB/DC 5V/2A Input voltage : Micro USB/DC 5V/1A Capacity : 3.7V/500mAh Charging time :... ផ្សេងទៀត 

Bluetooth speeaker BT821
តម្លៃ: $13.00
1 ផលិតផល

Buy 1 get 1 free!! Bluetooth speaker support any phones, memory card, USB, Line in Product Specification: - version: V3.1 + EDR class 2 -... ផ្សេងទៀត 

Daniu Bluetooth speaker

លេខសំគាល់: Bass0089

តម្លៃ: $20.00
5 ផលិតផល

Hot Selling Creative DaNiu DS-606 Wireless Stereo Bluetooth Speaker Portable Audio Player Sound Box with Retail Package Bluetooth V2.1 3W 2 Speakers TF... ផ្សេងទៀត