កុំព្យូទ័រលើតុ

Texas Instruments Mini Desktop Calculator

លេខសំគាល់: SP/CS/44/7350/F

តម្លៃ: $13.00
1 ផលិតផល

Lenovo ThinkCentre M73 MT Core i7-4790 8GB 1TB 7.2K DVDRW W8.1P64 Nvidia 620 1GB WLAN SPK (3Yr)

លេខសំគាល់: 10B3S05500

តម្លៃ: $1,020.00
7 ផលិតផល

Mini Tower/H81/Core i7-4790 3.6GHz 8M Cache/8GBx1_PC3-12800_DDR3_UDIMM/1TB_7200RPM/DVD RW/NVIDIA 620_1GB_DP+VGA_FH/Internal Speaker/Wireless Combo... ផ្សេងទៀត 

Sony PCS-XG80/9DS SYQ HD Visual Communication System

លេខសំគាល់: PCS-XG80/9DS

តម្លៃ: $6,990.00
1 ផលិតផល

- all in one package with HD Camera, HD Codec, 2 x Microphones and a HDMI cable, MCU Software Optional

Dell OptiPlex 9010AIO Core i5-3470S 4GB 500GB DVDRW 23" FHD Touch W8P64 WC

លេខសំគាល់: e18871855.5

តម្លៃ: $910.00
1 ផលិតផល

210-41196 OptiPlex(TM) 9010 AIO Base w/ up to 90 Percent PSU, Touch with Camera338-16274 Intel(R) Core(TM) i5-3470S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) 1... ផ្សេងទៀត 

Dell Precision T1700 MT E3-1220v3 8GB ECC 2x500GB 7.2K 3.5" SATA DVDRW Quadro K600 1GB DOS

លេខសំគាល់: e19282338

តម្លៃ: $1,350.00
10 ផលិតផល

210-AAJV Dell Precision T1700 MT CTO Base 329-BBHV Dell Precision T1700 Standard 290W TPM Chassis 1 338-BCEO Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (Quad Core,... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 9020USFF Core i5-4570S 4GB 500GB 2.5" DVDRW Ubuntu, DVI to VGA

លេខសំគាល់: t19245241.5

តម្លៃ: $750.00
24 ផលិតផល

210-AAWQ OptiPlex 9020 Ultra Small Form Factor HF 329-BBIJ OptiPlex 9020 USFF up to 90% efficient PSU Base Ultra Small Form Factor Chassis HF 1 338-BCDL... ផ្សេងទៀត 

Dell PE M620 E5-2650 32GB 2x300GB 10K SAS 2.5" HP H710 DP iD7En

លេខសំគាល់: w920234559

តម្លៃ: $11,825.00
2 ផលិតផល

210-ABBQ PowerEdge M620 Server Node for VRTX Chassis, Intel Xeon E-26xx v2 Processors212-10520 TPM Motherboard for M620 2 213-15273 Intel (R) Xeon (R)... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 3020MT Core i5-4570 4GB 500GB 3.5" 7.2K DVDRW Ubuntu

លេខសំគាល់: a19380805-CTO

តម្លៃ: $590.00
32 ផលិតផល

210-ABIW OptiPlex 3020 Minitower CTO 338-BCCE Intel Core i5-4570 Processor (Quad Core, 6MB Cache, 3.2GHz, w/HD Graphics 4600) 1 379-BBDU Palmrest Not... ផ្សេងទៀត 

Dell Compellent SC4020 8GB, 2x300GB 15K SAS 2.5" (6-Pack), 2x1TB 7.2K SAS 2.5" (6-Pack), 8 x LC-LC, 3M

លេខសំគាល់: e19402868.3

តម្លៃ: $17,385.00
1 ផលិតផល

210-ACLX SC4020 8Gb Fibre Channel - 8ports 340-AIRP Document for Compellent SC4020 - APCC & TW (including 2x SAS Cables) 1 400-ADOI 6-Pack, Dell 300GB,... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 7020MT Core i7-4790 4GB 1TB 3.5" 7.2K DVDRW Ubuntu, SPK

លេខសំគាល់: e19372461

តម្លៃ: $600.00
151 ផលិតផល

210-ACRX OptiPlex 7020 MT CTO 329-BCHJ OptiPlex 7020 Minitower Chassis with Standard Power Supply 1 329-BBJL TPM Enabled 1 338-BEUD Intel Core i7-4790... ផ្សេងទៀត 

Dell PE T20 G3220 4GB 500GB 7.2K SATA 3.5" NoDVD SPS T4D3001DDD

លេខសំគាល់: v19085095.5

តម្លៃ: $900.00
8 ផលិតផល

203-47207 T4D3001DDD - Dell PowerEdge T20210-ABQP PowerEdge(TM) T20 Intel(R) Pentium(R) Processor G3220 3.0GHz 3M Cache,2C,no turbo,65W - TPM 1 219-16987... ផ្សេងទៀត 

Dell PE T20 E3-1225v3 4GB 1TB 7.2K SATA 3.5" NoDVD SPS T4D3002DDD

លេខសំគាល់: v19098436

តម្លៃ: $1,150.00
3 ផលិតផល

203-47209 T4D3002DDD - Dell PowerEdge T20 210-ABQU PowerEdge(TM) T20 Intel(R) Xeon(R) Processor E3-1225 v3 3.2GHz 8M Cache,4C/4T,turbo,84W -TPM 1 219-16987... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 3020MT Core i3-4130 4GB 500GB 3.5" 7.2K DVDRW W8.1P64/W7P64 SPK CA003D3020MTPRODDD

លេខសំគាល់: v19308361.4

តម្លៃ: $610.00
27 ផលិតផល

203-47628 CA003D3020MTPRODDD - Dell OptiPlex 3020 MT 210-ABDW OptiPlex 3020 Minitower BTX Base 1 338-BCIF Intel Core i3-4130 Processor (Dual Core, 3MB... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 3020MT Core i3-4130 4GB 500GB 3.5" 7.2K DVDRW Ubuntu SPK CA003D3020MTUBUDDD

លេខសំគាល់: v19433382

តម្លៃ: $500.00
156 ផលិតផល

203-47629 CA003D3020MTUBUDDD - Dell OptiPlex 3020 MT 210-ABDW OptiPlex 3020 Minitower BTX Base 1 338-BCIF Intel Core i3-4130 Processor (Dual Core, 3MB... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 7020MT Core i3-4150 4GB 500GB 3.5" 7.2K DVDRW W8.1P64/W7P64, SPK, CA004D7020MTWINPRODDD

លេខសំគាល់: z19340970

តម្លៃ: $580.00
14 ផលិតផល

203-56255 CA004D7020MTWINPRODDD - Dell OptiPlex 7020 MT 210-ACRY OptiPlex 7020 MT BTX 1 329-BCHJ OptiPlex 7020 Minitower Chassis with Standard Power Supply... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 7020MT Core i5-4590 4GB 1TB 3.5" 7.2K DVDRW W8.1P64/W7P64, SPK, CA014D7020MTWINPRODDD

លេខសំគាល់: z19370156

តម្លៃ: $720.00
20 ផលិតផល

203-56258 CA014D7020MTWINPRODDD - Dell OptiPlex 7020 MT 210-ACRY OptiPlex 7020 MT BTX 1 329-BCHJ OptiPlex 7020 Minitower Chassis with Standard Power Supply... ផ្សេងទៀត 

Dell PowerConnect 6224-24 Ports Gigabit Ethernet Layer 3 switches

លេខសំគាល់: z19196286.5

តម្លៃ: $2,100.00
2 ផលិតផល

210-22676 PowerConnect(TM) 6224-24 Ports Gigabit Ethernet Layer 3 switches 219-16986 MOD,INFO,ex factory,DLVRY 1 227-10029 Boxing Label Mod 1 492-10228... ផ្សេងទៀត 

Dell PE T320 E5-2420 8GB 3x1TB 7.2K NL SAS 3.5" HP DVDRW H710 DRPS DP iD7Ex

លេខសំគាល់: 19097098.2 _CTO

តម្លៃ: $3,300.00
1 ផលិតផល

210-40305 PowerEdge T320 213-16200 Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2420 1.90GHz, 15M Cache, Turbo, 6C, 95W 1 350-11126 Bezel 1 370-22354 1333 MHz RDIMMs 1... ផ្សេងទៀត 

Dell PE T320 E5-2420 16GB 3x1TB 7.2K NL SAS 3.5" HP DVDRW H710 DRPS DP iD7Ex

លេខសំគាល់: t19097098.2

តម្លៃ: $3,175.00
3 ផលិតផល

210-40305 PowerEdge T320 213-16200 Intel(R) Xeon(R) Processor E5-2420 1.90GHz, 15M Cache, Turbo, 6C, 95W 1 350-11126 Bezel 1 370-22354 1333 MHz RDIMMs 1... ផ្សេងទៀត 

Dell OptiPlex 3020MT Core i5-4570 4GB 1TB 3.5" 7.2K DVDRW Ubuntu

លេខសំគាល់: s19380805

តម្លៃ: $650.00
50 ផលិតផល

210-ABIW OptiPlex 3020 Minitower CTO 338-BCCE Intel Core i5-4570 Processor (Quad Core, 6MB Cache, 3.2GHz, w/HD Graphics 4600) 1 379-BBDU Palmrest Not... ផ្សេងទៀត