ឡេ

EVELINE MAX INTENSE COLOUR LIP LINER​​ (12 PINK)

លេខសំគាល់: 5907609339294

តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

គឺជាគូល័រប្រើសម្រាប់គូរលើគែមបបូរមាត់ម៉ាក EVELINE  ធ្វើឲ្យបបូររបស់អ្នកមានទម្រង់ស្រស់ស្អាត ។ ផ្សេងទៀត 

EVELINE MAX INTENSE COLOUR LIP LINER 15 Red

លេខសំគាល់: 5907609339324

តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

គឺជាគូល័រប្រើសម្រាប់គូរលើគែមបបូរមាត់ម៉ាក EVELINE  ធ្វើឲ្យបបូរមាត់របស់អ្នកមានទម្រង់ស្រស់ស្អាត ។ ផ្សេងទៀត 

EVELINE MAX INTENSE COLOUR LIP LINER ពណ៍ត្នោត ( 14 Nude )

លេខសំគាល់: 5907609339317

តម្លៃ: $9.00
10 ផលិតផល

គឺជាគូល័រប្រើសម្រាប់គូរលើគែមបបូរមាត់ម៉ាក EVELINE  ធ្វើឲ្យបបូររបស់អ្នកមានទម្រង់ស្រស់ស្អាត ។ ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Sexy Lady Lipstick 506

លេខសំគាល់: 8809071101751

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

គឺជាក្រែមលាបបបូរមាត់ដ៏ប្រណិតមកពីប្រទេសកូរ៉េ វាជួយឲ្យបបូរមាត់មានសំណើមដិតជាប់ពណ៌បានយូរនិងភ្លឺរលោង។ ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Sexy Lady Lipstick 505

លេខសំគាល់: 8809071101744

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

SKINLOVERS Sexy Lady Lipstick 504

លេខសំគាល់: 8809071101737

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

គឺជាក្រែមលាបបបូរមាត់ដ៏ប្រណិតមកពីប្រទេសកូរ៉េ វាជួយឲ្យបបូរមាត់មានសំណើមដិតជាប់ពណ៌បានយូរនិងភ្លឺរលោង។  ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Sexy Lady Lipstick 503

លេខសំគាល់: 8809071101720

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

គឺជាក្រែមលាបបបូរមាត់ដ៏ប្រណិតមកពីប្រទេសកូរ៉េ វាជួយឲ្យបបូរមាត់មានសំណើមដិតជាប់ពណ៌បានយូរនិងភ្លឺរលោង។  ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Sexy Lady Lipstick 502

លេខសំគាល់: 8809071101713

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

គឺជាក្រែមលាបបបូរមាត់ដ៏ប្រណិតមកពីប្រទេសកូរ៉េ វាជួយឲ្យបបូរមាត់មានសំណើមដិតជាប់ពណ៌បានយូរនិងភ្លឺរលោង។ ផ្សេងទៀត 

Skinlovers sexy lady lipstick 501

លេខសំគាល់: 8809071101706

តម្លៃ: $19.50
10 ផលិតផល

SKINLOVERS Sexy Eyeliner

លេខសំគាល់: 8809071101768

តម្លៃ: $12.35
10 ផលិតផល

គឺជា Eyeliner ដែលមាន លក្ខណៈពិសេសខុសពីEyeliner ធម្មតា 1 មិនប្រតាកនៅពេលត្រូវទឹក 2 មិនកក 3 ងាយស្រួលក្នុងការគូរ 4 នឹងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតចេញ ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Blooming Powder Pact ពណ៍ត្នោតខ្ចី

លេខសំគាល់: 8809071101577

តម្លៃ: $21.65
15 ផលិតផល

SKINLOVERS Blooming Powder Pact ជាម៉្សៅផាត់ដ៏ប្រណិតដែលផ្សំចេញពីគុជខ្យងធម្មជាតិ មានសាច់ម៉្សៅម៉ត់ស្អាតនឹងមានក្លិនក្រអូប... ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS BLOOMING FOUNDATION

លេខសំគាល់: 8809071101539

តម្លៃ: $25.00
15 ផលិតផល

ជាម៉្សៅទ្រនាប់បែបទឹកពណ៍ត្នោតខ្ចីដែលផ្សំចេញពីផ្លែឈើនៃប្រេងអូលីវសុទ្ធ5 ដែលអាចជួយបិទបាំងស្នាមអុចខ្មៅមាននៅលើផ្ទៃមុខ នឹងជាប់បានយូរ... ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS BB Cream

លេខសំគាល់: 8809071101652

តម្លៃ: $25.00
15 ផលិតផល

ជាម៉្សៅ ទ្រនាបែបគ្រីម វាមានមុខងារដូចជា ៖ ជួយបិទបាំងស្នាមជ្រីវជ្រួញ ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខស នឹងការពារកម្តៅថ្ងៃ... ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Blooming Powder Pact លេខ​23

លេខសំគាល់: 8809071101560

តម្លៃ: $31.50
10 ផលិតផល

SKINLOVERS Blooming Powder Pact ជាម៉្សៅផាត់ដ៏ប្រណិតដែលមានសាច់ម៉្សៅម៉ត់ស្អាតនឹងមានក្លិនក្រអូប វាអាចជួយបិទបាំងស្នាមជ្រីវជ្រួញមាននៅលើផ្ទៃមុខ... ផ្សេងទៀត 

SKINLOVERS Blooming Powder Pact លេខ 21

លេខសំគាល់: 8809071101553

តម្លៃ: $31.50
10 ផលិតផល

SKINLOVERS Blooming Powder Pact ជាម៉្សៅផាត់ដ៏ប្រណិតដែលមានសាច់ម៉្សៅម៉ត់ស្អាតនឹងមានក្លិនក្រអូប វាអាចជួយបិទបាំងស្នាមជ្រីវជ្រួញមាននៅលើផ្ទៃមុខ... ផ្សេងទៀត 

eveline aqua platinum ពណ៍ 420

លេខសំគាល់: 5907609321770

តម្លៃ: $12.00
10 ផលិតផល

ធ្វើឲ្យបបូរមាត់របស់អ្នកកាន់តែមានមុនស្នេហ៍  ផ្សេងទៀត 

eveline aqua platinum ពណ៍ 415

លេខសំគាល់: 5907609321770

តម្លៃ: $12.00
10 ផលិតផល

ធ្វើឲ្យបបូរមាត់របស់អ្នកកាន់តែមានមុនស្នេហ៍  ផ្សេងទៀត 

EVELINE COLOUR CELEBRITIES ពណ៍​ 634

លេខសំគាល់: 5907609358912

តម្លៃ: $17.50
10 ផលិតផល

ជាក្រែមដែលអាចបន្ថែមភាពទាក់ទាញនឹងស្រស់ស្អាតដល់បបូរមាត់របស់អ្នក ហើយថែមទាំងជាប់បានយូរ មិនធ្វើឲ្យបបូរមាត់ខ្មៅនោះឡើយ... ផ្សេងទៀត 

EVELINE COLOUR CELEBRITIES ពណ៍ 639

លេខសំគាល់: 5907609358820

តម្លៃ: $17.50
10 ផលិតផល

ជាក្រែមដែលអាចបន្ថែមភាពទាក់ទាញនឹងស្រស់ស្អាតដល់បបូរមាត់របស់អ្នក ហើយថែមទាំងជាប់បានយូរ មិនធ្វើឲ្យបបូរមាត់ខ្មៅនោះឡើយ... ផ្សេងទៀត 

EVELINE COLOUR CELEBRITIES ពណ៍ 644

លេខសំគាល់: 5907609358875

តម្លៃ: $17.50
10 ផលិតផល

ជាក្រែមដែលអាចបន្ថែមភាពទាក់ទាញនឹងស្រស់ស្អាតដល់បបូរមាត់របស់អ្នក ហើយថែមទាំងជាប់បានយូរ មិនធ្វើឲ្យបបូរមាត់ខ្មៅនោះឡើយ... ផ្សេងទៀត